George Lăzărescu: „O adevărată Marie”

A scrie aceste rânduri, dedicate ca un suprem omagiu, ilustrei doamne profesoare Zoe Dumitrescu Buşulenga, este o datorie de asemenea supremă, conştient că noi toţi compatrioţii săi de pretutindeni, ne înclinăm cu adâncă plecă­ciune, înaintea unei adevărate icoane a spiritualităţii noastre româneşti, binecuvântată – ca o adevărată Marie – asemenea altor minunate doamne, vlăstare domneşti, de valoare identică precum mult dotata prinţesă Dora d’Istria (Elena Ghika), Martha Bibescu, Elena Văcărescu, contesa de Noailles, preţuite în întreaga lume literară, hrănite cu acelaşi har al acestui neam, asupra căruia bunul Dumnezeu şi-a aplecat sublima sfinţenie.

Erudiţia sa – pornind de la antica, vasta şi eterna mitologie – în deosebi greco – romană – inspiratoare a atâtor divinităţi legendare, reluată mai târziu de marele eveniment istoric, cultural şi artistic, al Renaşterii şi Umanismului, comentat cu mare înţelepciune de filosofi ca acad. Eugenio Garin şi de alţi savanţi ca Tudor Vianu şi George Călinescu, creatori ai lumii noi, eveniment predat de prof. Buşulenga cu emoţie religioasă mulţi ani, multor generaţii de auditori, acasă, la noi, sau în ţări vecine sau îndepărtate, prin multiple cărţi şi colocvii naţionale şi internaţionale – erudiţia Sa ne-a fost tuturor celor care am adorat-o, adevărate lecţii de civilizaţie superioară, pentru o cât mai îndelungată posteritate.

Aşa cum a scris domnia sa, cândva, tezaurul creaţiilor geniului uman este extrem de bogat; el cuprinde opere de o reală valoare, oricând şi oriunde ar fi apărut şi ar fi fost folosite. Poezia sau proza, ca şi artele au dat primele semne de existenţă a unei minţi, mai mult sau mai puţin inventive, mai mult sau mai puţin consistente.

Universul cunoştinţelor despre existenţa, apariţia şi fina-litatea noastră a tuturor, nu are, în timp şi spaţiu, nici o limi­ tă. De aceea, folclorul, această sursă inepuizabilă de probe concrete ale prezenţei noastre variate, interesante şi atrăgătoare, în lumea largă, este o mină de aur.

Mină de aur pe care dânsa a folosit-o abundent, pentru a descifra toate creaţiile poetice, prozaice, estetice, arhitecturale etc. de-a lungul întregii sale impresionante cariere. Cât despre preocupările sale legate de literatura noastră clasică – Ion Creangă, Mihail Eminescu etc., acestea aflate în veacuri în adâncul minei de aur, i-au deschis toate orizonturile celorlalte culturi de pretutindeni.

Numirea în funcţia de directoare a Academiei di Romania, continuatoare a Şcolii Române din Roma, fondată de marele înţelept al neamului nostru, Vasile Pârvan, a echivalat ca o apoteotică încununare a multiplei Sale încântătoare şi inepuizabile activităţi.

GEORGE LĂZĂRESCU

%d blogeri au apreciat asta: